SJ

SJ Student (Succékampanj)
About
SJ ökad trafik till sj.se/student från 450 besökare per dag till 16.000 besökare per dag under kampanjperioden. En ökning med 3555 %. Producerar ständigt nya spottar som rullas ut på 28 universitet årsvis.
Published 15 nov 2018
Click the button on products to create an inquiry