Go to profile
Universitetsmedia-gruppen
Universitetsmedia-gruppen's logotype

Universitetsmedia-gruppen

Media · Sweden
Studieblocket

Studieblocket

Print (Non-module Based)
Sveriges mest använda kollegieblock delas ut om 300 000 exemplar per år Det kostnadsfria kollegieblocket Studieblocket är Sveriges mest använda kollegieblock. Det delas ut gratis på högskolor och universitet i samarbete med kårerna 4 gånger per år med en upplaga om 75 000 exemplar per utgåva. Totalt delar vi ut 300 000 block per år och når en räckvidd om 100 000 studenter per utgåva. Blocken delas ut vid terminstart och mitten av terminen under VT och HT. Enligt Novus har blocket 90% användning i 3 - 4 månader för studier och anteckningar. På grund av den långa liggtiden och den omfattande repetitionseffekten levererar kanalen trots det enkla formatet en mycket effektiv genomslagskraft. Studieblocket trycks i 30 editioner med respektive universitetslogo på omslaget för varje lokal edition. Detta ger oss möjlighet att trycka 30 olika lokala annonser i en utgivning, men formatet tillåter även 75 000 unika tryck av exempelvis engångs-rabattkoder. En rinkannons trycks på 1 000 000 annonssidor i en utgåva eftersom annonsen återkommer på varje uppslag i samtliga lokala versioner av Studieblocket.
Click the button on products to create an inquiry